Szent Jakab apostol

Adatok

Idősebb Jakab apostol vagy idősebb Szent Jakab († 42 vagy 44) Zebedeus és Szalome fia, János evangélista testvére. Idősebbnek nevezik, hogy megkülönböztessék Jézus másik tanítványától, Alfeus fiától, Ifjabb Jakab apostoltól. Testvérével együtt, Keresztelő Szent János tanítványai voltak, ő vezette el őket Jézushoz (Jn 1, 29-39). A szinoptikus evangéliumok leírása szerint Jakab és János, apjukkal együtt a tengerparton ültek, mikor Jézus elhívta őket. Márk evangéliuma Boanergesznek, a mennydörgés fiainak hívja a testvérpárt (Mk 3, 17). Jakab jelen volt a színeváltozáskor, Jairus leányának feltámasztásakor, és a Getszemáni-kertben is. Attribútuma a vándorbot.

Profilja

Ezt a szubjektív képet, amelyet Jakabról rajzolunk, elolvasás után egészítsék ki a saját gondolataikkal!

Az én Jakabom tapasztalt, öreg róka, vagy épp öreg halász. Olyan, aki meglátja Jézusban a lehetőséget. Elsők közt lép át János csapatából Jézus csapatába, amikor öccsével Jézus mellé szegődik. Rangidősként a belső kör tagja lesz, bizalmi ember. Lojális. Az idegenekkel szemben néha elsodorja a harci kedv. Ereje többször dühre vált, amikor nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy eltervezte. A cél érdekében sok eszközt hajlandó bevetni. Fontos neki a Jézus erejében való részesedés. Befolyásra törekszik.  A dicsőségben, amit a Messiás-mellettiség számára biztosít, könnyen megtalálja a helyét. Ott van a legfontosabb pillanataiban Jézusnak. A Jézussal való sorsközösséget megkapja, ha másként is, mint ahogy azzal számolt: ő lesz az első vértanú az apostolok közül, a Mester első követője a halálban (ApCsel 12,1-2). Jakab úton lévő ember, zarándok, akinek sírjához azóta is milliók zarándokolnak. Olyan, aki be akarta biztosítani magát Jézus jobbján, és a zarándok, úton lévő galileai vándor útitársa lett örökre.