Szent Bertalan apostol

Bertalan apostolról alig mond valamit a Biblia. A hagyomány szerint a János evangéliumában Natánaélként szereplő emberrel azonos. Ördögűzőként tartják számon, a keresztény Rómában ő lett a gyógyítások pártfogója. Apokrif iratok és az Arany Legenda tudósítása szerint Bertalan előbb Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Az utóbbi helyen 60 körül lett Krisztus vértanúja, mégpedig úgy, hogy megnyúzták, majd lefejezték. Halálának módja miatt lett a szegedi szűcsök és a kecskeméti csizmadiák védőszentje, és emiatt lett kés az attribútuma.