Szent András apostol

Adatok

A Galileából (nem zsidó tartományból) származó András testvér volt Simon Péter. András Isten keresésére jellemző, hogy a Jézus szolgálatát előkészítő utolsó próféta, Keresztelő János tanítványává szegődött, majd miután szolgálata csúcsán Keresztelő János rámutatott az „Isten Bárányára” (Jézusra), András azonnal Jézus követője lett. Testvérét, Pétert is András vitte Jézushoz, s míg András a maga elhatározásából akart Jézus tanítványa lenni, addig Pétert Jézus szólította fel erre a Szolgálatra. Később háttérben maradt a tanítványok között, de tiszteletben állt, mert az apostoli névsorok mindegyike az első csoportban közli nevét. Amikor a pogányok Fülöphöz mentek, mert látni akarták Jézust, Fülöp Andráshoz fordult segítségért (Jn 12, 20-23) András kulturális nyitottságát abban érjük tetten, hogy Júdeában örökké fennálló idegengyűlölet ellenére szívélyes az idegen görögökhöz, ugyanis meghallgatja kérésüket, és azt tolmácsolja is Jézus felé. A kenyérszaporítás előtt ő jelentette Krisztusnak, hogy „van itt egy fiú, akinek van két árpakenyere és öt hala” (Jn 6, 8-9); az Olajfák hegyén András kérdezte meg, hogy mikor lesz a város pusztulása és a világ vége (MK 13,3). András próféta attribútuma az andráskereszt, nevét az apostolról kapta, akit Patrasban egy ilyen kereszten feszítettek meg.

Profilja

Az első benyomások és az első információk alapján, kissé meglódítva a fantáziánkat, mi ilyen emberként képzeljük el András apostolt.

Az én Andrásom örök kereső. Kereső üzemmódban él. Keresése mégsem nyugtalanság. Felettébb kíváncsi, nyitott az újra, a változásra. Érdekli a másik. Kérdez. Újra kérdez. Figyel. Észreveszi a kicsiket, a jelentékteleneket. Nem zavarják a mások, a másság. Befogadó. Toleráns. Nem nyomul, elviseli az örök negyedik helyet, a belső körből való kimaradást, nem akar feltétlen vezetni, nem ambiciózus. Alázatos, tud visszahúzódni; ha kell, és ha akar, akkor viszont kezdeményez. Kimondja, amit gondol. Olyan, akivel szót lehet érteni, olyan, akiben meg lehet bízni. Igazi férfi, jó társ és jó testvér.